Kandydaci

Aktualnie o status miasta Cittaslow starają się Nowy Staw z woj. pomorskiego oraz Sianów z zachodnio-pomorskiego. Zgodnie z harmonogramem przystępowania, miasteczka pracują aktualnie nad wypełnieniem kryteriów samooceny miasta.  Po zakończeniu prac pretendenci gościć będą członków Komisji Certyfikującej, którzy ocenią zgodność zapisów ze stanem faktycznym. Uzyskanie oceny w wysokości 50 +1% otworzy drogę do uzyskania pełnoprawnego członkostwa w stowarzyszeniu.
Przewidywany termin przystąpienia do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow International - rok 2017.