Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow” powstało w dniu 18 marca 2015 r. na bazie 11 miast założycielskich – dotychczasowych członków Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Stowarzyszenie jest obecnie partnerem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji sieci miast Cittaslow w województwie warmińsko-mazurskim współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020. Powołanie do życia Stowarzyszenia, posiadającego osobowość prawną, stwarza szansę na pozyskanie środków zewnętrznych na realizację celów ruchu Cittaslow.

Zarząd Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow

 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi:

Świadczenie usług polegających na koordynacji, zarządzaniu i obsłudze oraz monitorowaniu programu pn. Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko - Mazurskiego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer ogłoszenia: 65559 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wzór umowy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Chcesz przystąpić do Stowarzyszenia?

Dowiedz się więcej