Events

Braniewski Dzień Seniora

Zapraszamy 13 listopada 2022 na Braniewski Dzień Seniora – sala widowiskowa Braniewskiego Centrum Kultury

O godzinie 15:00 uroczyście rozpoczynamy wydarzenie. Zaraz po tym odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu „Najaktywniejszy Senior Powiatu Braniewskiego”. W dalszej kolejności zobaczymy występy lokalnych seniorskich zespołów folkowych oraz sekcji Braniewskiego Centrum Kultury.

16:30 – Adam Gałka, czyli najlepszy polski EVLIS PRESLEY
17:30 – przerwa kawowa oraz poczęstunek
18:00 – „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął” bezpłatny seans filmowy dla wszystkich chętnych.

15 listopada 2022 – Braniewskie Centrum Kultury
9:30 – spotkanie dla Rad Seniorów, sala numer 7
Gośćmi spotkania będą:
Urszula Jędrychowska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Bartłomiej Głuszak - Federacja organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
10:35 – 13:00 – konferencje oraz wystąpienia, sala widowiskowa
- Rzecznik Praw Osób Starszych Stanisław Brzozowski
- Rzecznik Praw Pacjenta
- Wystąpienie przedstawiciela NFZ- Profilaktyka Zdrowotna Seniora

 

dzienseniora2022xl