Events

Skamieniałości z kolekcji Anety Pawtel

Skamieniałości z kolekcji Anety Pawtel - 13 stycznia, godz. 17:00 - Skansen Miejski, ul. J. Sowińskiego 11
Wernisaż wystawy ukazującej biologiczną przeszłość naszej planety widzianą przez pryzmat skamieniałości zachowanych w skałach żywych organizmów z odległych epok geologicznych.

Zakres czasowy wystawy obejmuje ponad kilkaset milionów lat. Ekspozycja jest prezentacją oryginalnych skamieniałości łodzików, liliowców, amonitów, belemnitów i innych wymarłych gatunków, pochodzących z prywatnej kolekcji Anety Pawtel należącej do dobromiejskiej Grupy Historycznej Guttstadt. Większość eksponatów pochodzi z terenów Gminy Dobre Miasto.
Wystawa otwarta do 18 lutego 2018

Więcej informacji - CKB w Dobrym Mieście.

 

skamieniałośći min