News

„Zakątek Cittaslow” w Nowym Mieście Lubawskim

Z okazji jubileuszu 10-lecia przynależności Nowego Miasta Lubawskiego do Stowarzyszenia „Cittaslow - Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia” z końcem lipca 2020 roku na skwerze przy parkingu nad Drwęcą powstał „Zakątek Cittaslow”. Jest on dobrze widoczny z Drogi Krajowej nr 15 i wzbudza zainteresowanie nie tylko kierowców.

To pierwszy etap zagospodarowania tego miejsca sprzyjającego popularyzacji miejscowej wytwórczości w duchu idei cittaslow. Warto wspomnieć, że elementy zamontowane w „Zakątku Cittaslow” są efektem rękodzieła lokalnych twórców, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Manufaktura Nowomiejska.

W nawiązaniu do elementów logo Sieci, zamontowane zostały dwie wyrzeźbione z drewna pomarańczowe ławki (w tym jedna z napisem Cittaslow) oraz stylizowane ślimaki w formie metaloplastyki. Jeden z nich niebawem porośnie zielonymi pnączami, a drugi „sunie” po dużym kamieniu, na którym zamocowana została okazjonalna tabliczka z informacją o jubileuszu przystąpienia Nowego Miasta Lubawskiego w 2010 roku do Stowarzyszenia „Cittaslow - Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia”.

Idea Cittaslow narodziła się we Włoszech w 1998 roku. Rok później cztery włoskie miasteczka powołały do życia Międzynarodową Sieć Miast Cittaslow, której siedzibą jest włoskie miasto Orvieto. Pierwsze miejscowości z Polski przystąpiły do sieci „miast dobrej jakości życia” w 2006 roku. Dzięki temu powołano Polską Krajową Sieć Miast Cittaslow, liczącą obecnie 31 członków z terenu całego kraju, w tym 22 z regionu Warmii i Mazur.
Miasta spod znaku ślimaka przyjmują wspólne cele dla polepszania jakości życia mieszkańców i przybliżania kultury dobrego życia. Przede wszystkim stawiają na działania prospołeczne i prośrodowiskowe, dbają o zachowanie niepowtarzalnego charakteru każdego z miast poprzez odnowę zabytków oraz pielęgnowanie lokalnej twórczości i kuchni. Charakterystyczną cechą miast Citttaslow jest również rozwijanie tradycji gościnności. Idee Cittaslow zakładają wykorzystywanie nowoczesnych technologii i nowatorskich sposobów organizacji miasta, tak aby spokojne tempo życia nie stało w sprzeczności z ciągłym i przemyślanym rozwojem.
Do międzynarodowego stowarzyszenia mogą należeć miasta liczące mniej niż 50 tys. mieszkańców, które zobowiązały się realizować cele ruch, czyli wszechstronnie pracować nad poprawą jakości życia ich mieszkańców. Obecnie na całym świecie do ruchu należy blisko 240 miast z 30 krajów. Stanowią one nową jakość i stają się centrami rozwoju, wykorzystującymi możliwości technologiczne naszych czasów, nie zapominając jednak o lokalnej historii i tradycjach.

 NML5945

 

 NML5949

 

 NML5955

 

 NML5963

 

 NML5976