News

Pozytywne zmiany w miastach w duchu Cittaslow

30 października marszałek województwa podpisał z przedstawicielami Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” porozumienie rozpoczynające realizację w regionie programu rewitalizacji miast „dobrej jakości życia”. Działania rekomendowane przez czternaście miejscowości sieci mają przede wszystkim rozwiązywać społeczne problemy tych miast i pozytywnie wpływać na komfort życia mieszkańców.

Budżet programu przekracza 51 mln euro. Pełna nazwa dokumentu to „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Przedsięwzięcia dotyczą czternastu miast sieci, tj. Barczewa, Biskupca, Bisztynka, Dobrego Miasta, Gołdapi, Górowa Iławeckiego, Lidzbarka Warmińskiego, Lubawy, Nidzicy, Nowego Miasta Lubawskiego, Olsztynka, Pasymia, Reszla oraz Rynu.Celem Programu jest skoordynowana i kompleksowa rewitalizacja miast wchodzących w skład sieci tak, aby zachowując swój unikalnych charakter i walory, mogły jednocześnie oferować mieszkańcom lepsze warunki życia. Planowane na najbliższe lata działania doprowadzą m.in. do: przywrócenia funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych zdegradowanych obszarów miejskich, adaptacji istniejącej zabudowy i odnowy zabytków, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych.

Zarząd Województwa już wcześniej docenił potencjał współpracy sieci miast Cittaslow. W zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 „sieć Cittaslow” została wskazana, jako forma współdziałania o rosnącym znaczeniu dla rozwoju województwa i poprawy życia mieszkańców. W konsekwencji podjął decyzję o przeznaczeniu wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Na kompleksową rewitalizację sieci przeznaczono łącznie 51,1 mln , w tym 44,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 6,4 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. W wydarzeniu wzięli udział także burmistrzowie innych miast Cittaslow.