News

Nowy Staw - kolejny pretendent do sieci Cittaslow

Idea Cittaslow zyskuje zwolenników również poza granicami Warmii i Mazur. We wtorek, 27 października br. radni miasta i gminy Nowy Staw jednogłośnie podjęli decyzję o przystąpieniu do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że obecność miasta w gronie społeczności stawiających na „jakość życia mieszkańców” stanowi dla Nowego Stawu alternatywny, pożądany kierunek rozwoju.

To już drugie na Pomorzu, po Nowym Dworze Gdańskim, miasteczko, które z własnej inicjatywy deklaruje prace na rzecz poprawy życia mieszkańców. Kolejnym krokiem na drodze do uzyskania pełnoprawnego członkostwa jest uzyskanie zgody Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz spełnienie wymaganych kryteriów samooceny. Obecnie Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow liczy 23 miasta, w tym 18 z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i 5 z terenu kraju (Murowana Goślina – woj. wielkopolskie, Kalety – woj. śląskie, Prudnik – woj. opolski, Rejowiec Fabryczny – woj. lubelskie, Nowy dwór Gdański – woj. pomorskie).