News

Renowacja Kościoła w Grzędzie

Zakończyła się częściowa renowacja Kościoła pw. Św. Mikołaja w Grzędzie, na którą parafia otrzymała dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Przypomnijmy, że w wyniku pożaru jaki miał miejsce w kwietniu ub. Roku w Kościele pw. św. Mikołaja w Grzędzie spłonęła część prezbiterium z drewnianym stołem ołtarzowym i częścią balustrady.

Część powstałych uszkodzeń udało się naprawić dzięki środkom pozyskanym z Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko- Mazurskim, a Gminą Bisztynek na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów prac konserwatorskich zabytkowego kościoła. Na podstawie umowy Gmina Bisztynek środki te przekazała Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Grzędzie. Zakres przeprowadzonych prac objął: skucia uzupełnień, sklejenie i zszycie spękań tynków, oczyszczenie polichromii ścian do wysokości lamperii, konsolidacja i podklejenie części zdegradowanych, konsolidacja warstwy malarskiej, uzupełnienie tynków zaprawy.

„Zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego”.