News

Projekt "Kreatywnym bądź- w bibliotece stereotypowe myślenie wyłącz"

Biblioteka Publiczna w Bisztynku w porozumieniu z Ośrodkiem Kultury i Aktywności Lokalnej, Urzędem Miejskim oraz Szkołą Podstawową i Przedszkolem Samorządowym od lutego do czerwca realizuje projekt "Kreatywnym bądź - w bibliotece stereotypowe myślenie wyłącz", na który dofinansowanie pozyskała z Fundacji BGK im. J. Steczkowskiego.Projekt jest skierowany do grupy 60. dzieci w wieku 4-7 lat mieszkających na terenie gminy i miasta Bisztynek, uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Bisztynku i Szkoły Podstawowej. Będą to cztery 15-osobowe grupy docelowe oraz ich rodzice lub dziadkowie.

Celem projektu jest zapoznanie dzieci w wieku 4-7 lat z kulturą i tradycją naszego regionu, czyli Warmii poprzez aktywne i kreatywne uczestniczenie w zajęciach taneczno-ruchowych, teatralnych, literacko-plastycznych i kulinarnych. We wszystkich etapach projektu uczestniczyć będą ich rodzice, dziadkowie i opiekunowie z przedszkola i szkoły podstawowej.

Chcemy aby wspólne działania zintegrowały trzy pokolenia, aby bawiąc się nabywając nową wiedzę, kształtowały własną tożsamość kulturową, całe rodziny bawiły się i wymieniały wiedzą, swoimi rodzinnymi tradycjami, stąd pomysł na tak różnorodne zajęcia. Wszystkie jednak obracające się wokół tematyki naszego regionu. Chcemy dać początek nowej, lepszej jakości zajęć, które po zakończeniu projektu będą kontynuowane. Chcemy zaszczepić bakcyla u dorosłych, tak aby wiedzę, którą nabędą wykorzystywali w przyszłości poszerzając ją i przekazując kolejnym najmłodszym mieszkańcom. Naszym celem jest, aby po zakończeniu działań nikt nie wyszedł z przeświadczeniem że lokalny folklor, kultura regionu jest nudna i nie można jej w sposób atrakcyjny i różnorodny poznać, polubić i chcieć się w nią zagłębiać.

Pierwsze spotkanie odbyło się w środę 2 marca w sali widowiskowej OKiAL. Było to spotkanie organizacyjno-integracyjne, podczas którego zostały omówione wszelkie szczegóły, ustalone terminy kolejnych spotkań, oraz zostały utworzone grupy do poszczególnych zajęć. W tym czasie dzieci bawiły się na sali, tańczyły przygotowane układy taneczne.

Kolejne spotkanie odbędzie się 16-17.03.2016.