Krajowy Komitet Naukowy

13 June 2016

Uchwałą z dnia 20 maja 2016 roku Krajowe Zebranie Członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow podjęło decyzję o powołaniu do życia 6-osobowego Krajowego Komitetu Naukowego. Jest to organ składający się z ekspertów różnych dziedzin, pełniący rolę doradczą i pomocniczą w stosunku do organów sieci krajowej, którego celem będzie dostarczanie i aktualizacja naukowej wiedzy na temat działań podejmowanych na rzecz członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow. Wśród nowo powołanych członków Komitetu nie zabrakło prawdziwych Przyjaciół idei Cittaslow, współpracujących z siecią krajową od wielu lat.

Read more »