Aktualności

Rusza program rewitalizacji

Pierwsze miasteczko Cittaslow zawarło umowę na realizację Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow. W Lidzbarku Warmińskim odnowiony zostanie amfiteatr. Powstanie także Centrum Rzemiosła i Kultury Warmińskiej. 

Dawna stolica Warmii planuje także dalsze zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny. Umowy w tym zakresie podpisali marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz burmistrz miasta Jacek Wiśniowski.

Rok 2016 to czas rozpoczęcia realizacji  programu rewitalizacji dla miast Cittaslow w województwie warmińsko-mazurskim. Wsparciem objętych zostało 14 miejscowości. Na ich kompleksową rewitalizację społeczną przeznaczono łącznie 51,1 mln euro.