Aktualności

O roli i rozwoju małych miast

Lidzbark Warmiński był miejscem debaty przedstawicieli kilkunastu uczelni i samorządów z całej Polski. Okazją do dyskusji o kierunkach rozwoju małych miejscowości stała się konferencja „Alternatywne modele rozwoju miast” oraz towarzyszące jej warsztaty sieci Cittaslow.

Wydarzenie zgromadziło szerokie grono specjalistów, m.in. z zakresu urbanistyki, ekonomii, badań nad tożsamością kulturową oraz turystyki. Wśród wiodących tematów znalazły się takie zagadnienie jak: rewitalizacja miast i rozwój przestrzenny, koncepcje slow i smart city, tożsamość miejscowości, uwarunkowania rozwoju małych miast oraz ich potencjał.
W imieniu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego konferencję otworzyła wicemarszałek województwa Wioletta Śląska-ZyśkJak na całym świecie, tak i w Polsce obserwujemy rosnącą popularność stylu życia slow life i trendy w turystyce związane z poszukiwaniem autentyczności, powrotem do tradycji i zainteresowaniem regionalną oraz lokalną żywnością. W zakresie prowadzenia polityki miejskiej widoczne są z kolei zmiany inspirowane koncepcją smart city, które pozwalają na poprawę jakości życia mieszkańców.
Wykład otwierający wygłosił prof. Giuseppe Roma, przewodniczący międzynarodowego komitetu naukowego Cittaslow, mówiąc o potrzebie tworzenia europejskiej agendy dla małych miast. Jak podkreślał naukowiec, rozwój takich ośrodków powinien być oparty na dostępności komunikacyjnej i cyfrowej, zasobach lokalnych, aktywnym społeczeństwie i jego przedsiębiorczości oraz dobrym zarządzaniu lokalnej administracji i współpracy w ramach różnych sieci oraz partnerstw.
Miejsce wydarzenia nie było przypadkowe. Lidzbark Warmiński od trzech lat prowadzi partnerską współpracę z Politechniką Łódzką, czego efektem są publikacje naukowe i materiały przygotowane dla miasta przez uczelnię. W dniu warsztatów sieci miast Cittaslow miasto skonkretyzowało partnerstwo z łódzką uczelnią, podpisując z nią porozumienie o współpracy.
- Jeżeli chcemy tworzyć przyjazne dla mieszkańców miasta, musimy wspierać się opiniami i pracami specjalistów z różnych dziedzin. - tłumaczył burmistrz Jacek Wiśniowski.
Oprócz sesji panelowych, odbył się cykl warsztatów z udziałem samorządowców. Mowa była m.in. o wykorzystaniu tożsamości w promocji miasta oraz tworzeniu bezpiecznej przestrzeni miejskiej.
Taka formuła spotkania sieci Cittaslow pozwala na skonfrontowanie działań i aktywności samorządów z wiedzą i obserwacjami świata nauki.podkreślił koordynator sieci Cittaslow w Polsce Artur Wrochna.
Organizatorami wydarzenia były: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Miasto Lidzbark Warmiński, Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

warsztaty i konfa lw 3

Wykład otwierający „Rola samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w rozwoju i upowszechnieniu idei Cittaslow w Polsce” wygłosiła wicemarszałek województwa Wioletta Śląska-Zyśk. Fot. Michał Misztal

 

warsztaty i konfa lw

Podpisanie porozumienia o współpracy między Lidzbarkiem Warmińskim a Politechniką Łódzką. Na zdjęciu prof. dr hab. Katarzyna Klemm z Kolegium Gospodarki Przestrzennej Politechniki Łódzkiej i burmistrz miasta Jacek Wiśniowski. Fot. Michał Misztal

 

warsztaty i konfa lw 2

Warsztat „Tożsamość miasta jako narzędzie promocji” prowadzony przez dr Agatę Gruszecką-Tieśluk oraz Andrzeja Bobrowicza z udziałem prof. Giuseppe Romy. Fot. Michał Misztal