Aktualności

Od rewitalizacji po produkt turystyczny miast Cittaslow

Zamek w Nidzicy gościł uczestników warsztatów sieci miast Cittaslow. Członkowie komitetu naukowego Cittaslow, eksperci oraz przedstawiciele miast dyskutowali o tworzeniu produktu turystycznego w oparciu o potencjał sieci miasteczek.

Punktem wyjścia do dyskusji był prowadzony w miastach proces rewitalizacji. Jak wykorzystać go do budowania ciekawej oferty turystycznej mówił prof. Krzysztof Skalski. Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego i Forum Rewitalizacji pokazywał udane i chybione przykłady przeobrażeń miast związanych z rozwojem funkcji turystycznych.
- Rewitalizacja jest warunkiem koniecznym dla umożliwienia rozwoju oferty turystycznej, nie jest jednak warunkiem wystarczającym dla jej sukcesu – mówił prof. Skalski - Turystyka może też doprowadzić do zakłócenia w zrównoważonym rozwoju, a miasto  może  stać się ofiarą  sukcesu  rewitalizacji.
O zróżnicowaniu pojęć rewaloryzacja (adaptacja do współczesnych celów), rekonstrukcja (odtworzenie zniszczonego zabytku), rekompozycja (przywrócenie walorów zabytkowi, który z biegiem czasu utracił pewne elementy) oraz integracja   (lokalne scalenie i wyeksponowanie zbytku, przy założeniu nienaruszalności wiodącej oryginalne form) mówił prof. Krzysztof Młynarczyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pierwszy panel kończyła dr. Eliza Farelnik z Wydział Nauk Ekonomicznych UWM wykładem „Sieciowy kontekst rewitalizacji miast”. Mowa była o charakterystycznym dla sieci Cittaslow procesie koopetycji, czyli jednoczesnej współpracy (kooperacji) i konkurencji miast.
Kolejny panel pt. „Integrowanie działań marketingowych miast” poprowadzili krajoznawca Andrzej Bobrowicz oraz dr Agnieszka Stanowicka z Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM.  Rozmowy skupiły się wokół identyfikacji wizerunkowej sieci Cittaslow oraz roli turystyki w stymulowaniu rozwoju miasteczek.  
Równolegle prowadzona była dyskusja o synergia kultury i turystyki prowadzona przez Stanisława Harajdę, który zajmował się  implementacją idei Cittaslow na Warmii i Mazurach, oraz  dr Jacka Poniedziałka z Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UWM. Eksperci namawiali do sięgania i odkrywania lokalnych dziejów  oraz miejscowych opowieści, a także budowania oferty turystycznej na potencjale mieszkańców i ich historiach. Podkreślono rolę edukacji regionalnej i lokalnej w miasteczkach.
Uczestniczy warsztatów mieli okazję zwiedzić Gancarską Wioskę działającą we wsi Kamionka koło Nidzicy, gdzie odtwarzane są stare, ginące zawody i kultywowane dawne tradycje, a także wziąć uwag w pokazie walk rycerskich na nidzickim zamku.

 

1 1  1 2  1 3 
1 4  1 5  1