Aktualności

Strop w kościele odzyska dawny blask

Burmistrz podpisał umowę na prace konserwatorskie przy polichromowanym stropie
W czwartek 17 września 2020 roku roku Burmistrz Józef Blank wraz ze Skarbnikiem Wiolettą Chętnicką podpisał umowę z Panią Aleksandrą Kuszlis-Grygołowicz prowadzącą działalność gospodarczą pn. Pracownia Konserwatorska Aleksandra Kuszlis-Grygołowicz, w Bydgoszczy, dotyczącą wykonania prac konserwatorskich polichromowanego stropu w dawnym kościele ewangelickim w Nowym Mieście Lubawskim.

Koszt wykonania prac konserwatorskich, określony w umowie, wynosi brutto 325 950,00 złotych i obejmuje w szczególności:
- naprawy stolarskie stropu,
- uzupełnienie powierzchni stropu w miejscach wycięć desek pod dotychczasową instalację wentylacyjną,
- wykonanie rekonstrukcji ramowych podziałów architektonicznych na sklepieniu z listew drewnianych wraz z ośmiobocznymi rozetami,
- wykonanie obudowy z listew drewnianych dwóch podciągów podpieranych historycznie przez słupy empory,
- wykonanie rekonstrukcji brakujących fragmentów warstwy malarskiej,
- rekonstrukcja kolorystyki podziałów listwowych sklepienia i ośmiobocznych rozet oraz obudowy dwóch podciągów,
- wykonanie zabezpieczenia drewna i warstwy malarskiej.
Zgodnie z zawartą umową zakończenie prac konserwatorskich planowane jest do 17 grudnia 2020 roku.

KINO HARMONIA 1

 

 NML7162  NML7175

 NML7179