Aktualności

II miejsce w Polsce dla Biblioteki Publicznej w Sianowie!

To już trzeci raz kiedy sianowska Biblioteka Publiczna została wyróżniona tytułem najlepszej Biblioteki w kraju i woj. zachodniopomorskim. Ranking prowadzony jest przez Rzeczpospolitą i Instytut książki, a oceny dokonuje niezależna kapituła składająca się ze specjalistów i pracowników Instytutu Książki i Rzeczpospolitej.

Warto wspomnieć, iż 2018 roku sianowska Biblioteka uzyskał miano najlepszej w Polsce zajmując I miejsce na podium, a w 2017 r zajęła II miejsce.
To wielki sukces dla sianowskiego miasteczka Cittaslow i całej sieci Miast Dobrego Życia w Polsce! Gratulujemy z całego serca i życzymy dalszych sukcesów!
W ocenie rankingu placówek bierze się pod uwagę m.in. powierzchnię biblioteki i filii oraz wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, średnie zatrudnienie w placówce i zakup nowych książek. Inne kryteria to m.in. dostępność tytułów prasowych, internetu i nowych mediów, posiadanie strony internetowej, a także udogodnienia dla niepełnosprawnych. Ważnym elementem jest liczba zajęć bibliotecznych, współpraca z wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi oraz pozyskane środki pozabudżetowe na rzecz samorządowej instytucji kultury W opracowaniu rankingu wykorzystuje się między innymi dane z Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie czytelników w bibliotece na 1000 mieszkańców oraz liczbie wypożyczonych książek przez jednego czytelnika w ubiegłym roku.

sianow biblioteka

 

sianow dyplom 1

sianow dyplom 2