Aktualności

Sianów – niekwestionowanym Liderem Współpracy Z NGO!

Z wielką dumą i radością informujemy, iż Gmina Sianów po raz trzeci została Laureatem prestiżowego konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i otrzymała tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2019”.

Tytuł „Lider Współpracy z NGO” ma szczególne znaczenie dla gminy i sianowskiego sektora pozarządowego. Honoruje dotychczasowe praktyki współdziałania, podkreśla ich znaczenie w skali województwa, daje impuls do dalszej pracy i stawiania nowych - partnerskich wyzwań.
Dobrą praktyką, za którą przyznano Gminie nagrodę jest wieloletnie, kompleksowe podejście do współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerstwo w realizacji różnorodnych inicjatyw społecznych. Szczególne znaczenie dla rozwoju sianowskiego III sektora ma wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne, prężnie działający Sianowski Inkubator NGO, wparcie doradczo-szkoleniowe, wydarzenia integrujące (koncerty dla wolontariuszy, spotkania łączące społeczników), a także niestandardowe mechanizmy finansowe stosowane przez samorząd tj. wkłady własne dla organizacji, konkursy ofert na realizację zadań inwestycyjnych czy pożyczki nieoprocentowane na prefinansowanie zadań inwestycyjnych.
Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się dnia 9 maja 2019r w Kołobrzegu podczas XIII Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO. Obok Gminy Sianów – Lidera NGO 2019 w kategorii gmin poniżej 15 tys. mieszkańców, laureatami konkursu zostały także: Gmina Pyrzyce (w kategorii gmin liczących powyżej 15 tys. mieszkańców), a także Miasto Szczecin (w kategorii Powiat i miasto na prawach powiatu).
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w budowaniu pozarządowej współpracy.

 

NGO sianów