Aktualności

Rozbudowa placu zabaw w Braniewie

Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Braniewie

W dniu 30.08.2019 zakończone zostały prace polegające na rozbudowie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Braniewie – ul. Różana 14.

Autorem opracowania projektowego jest EURO-PROJEKT Zbigniew Kuśmierz z Elbląga a wykonawcą robót firma WERAN Sp. z o.o. z Wrocławia.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w wysokości 100 000,00 zł

Zakres robót obejmował rozbudowę placu zabaw przy ul. Różanej w Braniewie z wykorzystaniem gotowych urządzeń do zabaw i rozmieszczeniem ich z zachowaniem stref bezpieczeństwa.

Kwota umowna za realizację zadania to 223 368,00 zł.

 

W dniu dzisiejszym, tj. 11.09.2019r. razem z przedszkolakami oraz ich wychowawcami jak i Panią Dyrektor Przedszkola Panią Bożeną Turczyn, Burmistrz Tomasz Sielicki wraz z przedstawicielami Lokalnej Grypy Rybackiej oficjalnie otworzył plac zabaw.

Źródło: Urząd Miasta Braniewa