Aktualności

Członkowie sieci Cittaslow spotkali się w gminie Barczewo

Przedstawiciele polskich miasteczek Cittaslow, jak co roku, spotkali się, aby podczas Krajowego Zebrania Członków omówić najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania sieci przez kolejny rok.

Koordynator Krajowy sieci Cittaslow, Jacek Kostka, podsumował działania zrealizowane w 2019 r., przedstawił również plany na nadchodzący rok.
Jednym z tematów poruszanych podczas obrad była ponowna certyfikacja miast, które przystąpiły do sieci w 2014 r. Jest to jeden z wymogów międzynarodowego statutu, który narzuca co 5 lat samoocenę każdego miasta. To doskonała okazja do wykazania pozytywnych zmian zachodzących w miasteczkach w takich obszarach, jak: ochrona środowiska, infrastruktura, spójność społeczna, jakość życia miejskiego czy też partnerstwo. W roku bieżącym z tematem tym zmierzyły się: Nidzica, Pasym, Górowo Iławeckie, Kalety, Nowy Dwór Gdański i Rejowiec Fabryczny.
Sieć Cittaslow zaakceptowała również kalendarz wydarzeń na kolejny rok. Miasta planują m.in.: udział w targach krajowych, organizację corocznego Festiwalu Cittaslow w Działdowie, warsztatów oraz przygotowanie szeregu atrakcji w ramach Tygodnia Cittaslow.
Zebranie poprzedziło posiedzenie członków Krajowego Komitetu Naukowego Cittaslow. Wśród omówionych tematów znalazło się m.in. wsparcie, którego planują udzielić sieci krajowej w zakresie szkolenia przedstawicieli miast oraz prac nad ponowną samooceną miast. W roku 2020 aż 11 ośrodków miejskich przechodzić będzie tę procedurę.
Kolejne spotkanie przedstawicieli miasteczek Cittaslow odbędzie się w połowie czerwca w Działdowie.

 

20191205 160719 20191205 160921
20191205 164940 20191205 165008
20191205 173439 20191205 161835