Aktualności

Certyfikacja kolejnego kandydata zakończona sukcesem.

Kolejny pretendent do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow z sukcesem zakończył, niełatwą pod względem merytorycznym, procedurę certyfikacyjną.

29 lipca w Szczytnie Komisja Certyfikująca na czele z burmistrzem Lubawy, panem Maciejem Radtke, dokonała weryfikacji przygotowanej przez miasto pretendujące samooceny opartej na siedmiu obszarach takich jak: polityka infrastrukturalna, środowiskowa, polityka jakości tkanki miejskiej, gościnność, partnerstwo, spójność społeczna itd. Pozytywny wynik certyfikacji umożliwia podjęcie dalszych kroków na drodze do pełnoprawnego członkostwa czyli przekazanie uchwały krajowej sieci Cittaslow wraz z samooceną do Włoch. To właściwie jeden z ostatnich etapów przystąpienia miasta do światowej sieci miasteczek „dobrej jakości życia”. Aktualnie sieć liczy 31 członków z terenu całego kraju. Na pozytywną decyzję o włączeniu do sieci Cittaslow oczekują trzy miasta: Olecko, Morąg i Szczytno.
Ich planowany termin przystąpienia to połowa października br.

 

11

11

11