Aktualności

Spotkanie światowej sieci miast Cittaslow

Tegoroczne spotkanie światowej sieci miast Cittaslow odbyło się w ubiegłą sobotę 17 października we włoskim miasteczku Orvieto – siedzibie Stowarzyszenia. Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa sesja plenarna transmitowana była zdalnie do ponad 20 krajów na całym świecie.

Najważniejszym punktem programu było ogłoszenie wyników wyborów międzynarodowych władz Cittaslow.

Prezydentem Cittaslow International został Mauro Migliorini, burmistrz włoskiego miasta Asolo, który po 6 latach zastąpił na tym stanowisku Stefano Pisaniego. Polska sieć Cittaslow może pochwalić się sporym sukcesem, ponieważ w skład Międzynarodowego Komitetu Koordynującego wybranych zostało aż 5 polskich przedstawicieli. Pan Jacek Kostka, krajowy koordynator sieci, został ponownie wybrany na Wiceprezesa Cittaslow International. Burmistrzowie: Maciej Sitarek (Lidzbark), Maciej Berlicki (Sianów) oraz Grzegorz Mrowiński (Działdowo) zostali powołani w skład międzynarodowego zarządu, natomiast Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego w skład Rady Gwarantów.

Władze międzynarodowe podjęły pozytywną decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych kolejnego pretendenta z Warmii i Mazur – tym razem certyfikat trafił do Olecka. Tym samym polska sieć liczy aktualnie 32. członków, wśród których 23. na Warmii i Mazurach.

Miasto Gołdap otrzymało nagrodę w międzynarodowym konkursie „Chiocciola Ornage” na najlepszą praktykę w sieci Cittaslow za projekt „Health Resort” tj. kompleksowe działania na rzecz zdrowia mieszkańców i odwiedzających miasto turystów.

Tematyka obrad oscylowała głównie wokół działań solidarnościowych w sieciach krajowych prowadzonych na rzecz mieszkańców w czasie pandemii wirusa COVID 19.

 

IMG 20201017 094930

 

IMG 9647 1

 

IMG 9642 1

 

IMG 9639 1