Aktualności

Spotkanie zarządu sieci Cittaslow we Włoszech

Przygotowanie nowoczesnego, międzynarodowego portalu internetowego, ogłoszenie konkursu na najciekawsze działania miast oraz przyjęcie kalendarza ruchu do 2018 roku były głównymi tematami obrad przedstawicieli narodowych sieci Cittaslow w miasteczku Grave in Chianti we Włoszech. Każde z państw zdało także sprawozdanie z pracy sieci za 2015 rok. Polską sieć Cittaslow reprezentował członek Międzynarodowego Komitetu Koordynującego Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

W zabraniu uczestniczyło około 40 osób z 10 państw m.in. Włoch, Niemiec, Korei Południowej oraz Chin. Podczas obrad polska delegacja zgłosiła dwie uwagi do zagadnień omawianych podczas poprzedniego komitetu. Pierwsza dotyczyła zmiany koncepcji organizacji Niedzieli Cittaslow, która od tego roku będzie miała charakter tygodnia Cittaslow w miastach członkowskich.  Pozwoli to na szersze dotarcie z ideą miast „dbających o dobrą jakość życia mieszkańców” do placówek edukacyjnych oraz większą elastyczność miast w przygotowaniu poszczególnych wydarzeń. Z podobnym stanowiskiem wystąpiła sieć skandynawska, która chce skupić się na wprowadzeniu programu edukacyjnego dotyczącego idei Cittaslow w szkołach.
Coraz większą rolę w działaniach narodowych sieci odgrywa rozwój potencjału turystycznego sieci Cittaslow, stąd stanowisko polskiej delegacji w sprawie modernizacji strony cittaslow.org i przekształcenie jej w międzynarodowy portal obsługiwany zarówno z komputerów, jak też urządzeń mobilnych. Koncepcja takiego portalu została przedstawiona w trakcie obrad przez firmę Argonet z Mediolanu.
Podczas obrad omówiono także zagadnienie ponownej rejestracji znaku towarowego Cittaslow. W części sprawozdawczej burmistrz Wiśniowski przedstawił działania polskiej sieci dotyczące między innymi Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji sieci Miast Cittaslow, który jest unikatowym projektem w skali międzynarodowego ruchu,  powołania krajowego komitetu naukowego, ale także efekty prac związanych z odświeżeniem krajowej strony internetowej Cittaslow i aktywnością w mediach społecznościowych. Omówiono także potencjał turystyczny warmińsko-mazurskich miasteczek Cittaslow w kontekście otwarcia portu lotniczego Olsztyn-Mazury.
Uczestnicy spotkania poznali także program Międzynarodowego Zgromadzenia Cittaslow połączonego z kongresem Edukacja, Zrównoważony Rozwój i Turystyka, który odbędzie się w czerwcu w Portugalii.