Aktualności

Sianów o jeden krok od członkostwa w sieci Cittaslow

Kolejny  pretendent do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow z sukcesem zakończył, niełatwą pod względem merytorycznym, procedurę certyfikacyjną.

5 maja w Sianowie Komisja Certyfikująca w składzie: Lubawa, Ryn, Dobre Miasto dokonała weryfikacji przygotowanej przez miasto pretendujące samooceny opartej na siedmiu obszarach takich jak: polityka infrastrukturalna, środowiskowa, polityka jakości tkanki miejskiej, gościnność, partnerstwo, spójność społeczna itd. Dodatkowo władze miasta, podczas krótkiej wizyty studyjnej, przedstawiły członkom komisji największe i najciekawsze inwestycje w mieście mi.in. rozbudowę przedszkola miejskiego, nowopowstałą halę sportową, centrum kultury oraz innowacyjną stację przepompowni ścieków.  
Pozytywny wynik certyfikacji umożliwia podjęcie dalszych kroków na drodze do pełnoprawnego członkostwa czyli przekazanie rekomendacji sieci krajowej wraz z samooceną do Włoch. To właściwie kończy cały proces przystąpienia miasta do światowej sieci miasteczek „dobrej jakości życia”.  Sianów będzie 27 polskim miastem w naszym gronie.
Planowany termin przystąpienia to listopad br.

 

sianow kajaki 
sianów folk