Aktualności

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Tradycyjnie jak co roku Starostwo Powiatowe zorganizowało galę „Wolontariusze Roku 2017”, w trakcie której wyróżniono aktywne osoby z terenu Powiatu bartoszyckiego. Osoby nominowane do tytułu Wolontariusz roku Gminy i Miasta Bisztynek proponowali Radni Rady Miejskiej, Sołtysi, Stowarzyszenia działające na terenie gminy oraz kierownicy jednostek. Łącznie nominowanych w kategoriach: „Zaangażowany społecznie w roku 2017” oraz „Za całokształt pracy” zostało 12 osób. Listy gratulacyjne oraz upominki wręczył Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak.

Wolontariuszami z terenu Gminy i Miasta Bisztynek wyróżnionymi w tym roku zostali:

1.    Anna Łuckiewicz- Wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka za całokształt pracy, nominowana przez Sołtysa Nowej Wsi Reszelskiej.
Od 2012r. aktywnie uczestniczy w tworzeniu i utrzymaniu placu rekreacyjno- sportowego w Nowej Wsi Reszelskiej. Od maja do października bieżącego roku przepracowała bezinteresownie 70 godzin. Jest ogromnie pomocna przy organizacji imprez organizowanych w Sołectwie (mecze piłki siatkowej, spotkania z dziećmi w okresie wakacyjnym, kuligi, ogniska integracyjne. Mimo, że nie jest mieszkanką Sołectwa zawsze pierwsza oferuje swoją pomoc przy utrzymaniu i pielęgnacji placu rekreacyjno- sportowego, nierzadko użyczając własny sprzęt. Niejednokrotnie wciela się również w fundatorkę słodyczy i upominków, a także smacznych potraw serwowanych podczas sołeckich imprez. Jest osobą uśmiechniętą, skorą do pomocy i pełną pomysłów.

2.    Julia Romanowska- Nominowana i wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka w kategorii „Zaangażowani społecznie w roku 2017”.
16 letnia mieszkanka Bisztynka, Harcerka 11 Drużyny Starszoharcerskiej w Bisztynku, wokalistka i gitarzystka zespołu B&R, członkini grupy ogniomachaczy Teatr Światła. Brała udział w zbiórce na rzecz Samorządu Uczniowskiego byłego Gimnazjum Publicznego w Bisztynku. Pomagała przy zbiórce zabawek dla Domu Dziecka. Chętnie udziela się w różnych akcjach charytatywnych, takich jak „Charytatywny Turniej Piłki Nożnej”. Ogromnie zaangażowała się w zbiórkę pieniężną na operację serduszka małej Nikoli. Brała udział w projekcie „Znaczenie pszczół w przyrodzie” i jako pszczółka roznosiła kanapki z miodem wszystkim uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum. W ramach tego projektu nasadzała drzewka w Bisztynku. Jest członkiem bisztyneckiego Stowarzyszenia Morsów Przerębel, w którym zażywa zimowych kąpieli, pomagając przy ich organizacji. Wolontariuszka w stadninie koni.

3.    Wiktoria Drozdowska- Nominowana i wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka w kategorii „Zaangażowani społecznie w roku 2017”.
16-letnia mieszkanka Bisztynka, Drużynowa 11 Drużyny Starszoharcerskiej z Bisztynka, ochotniczka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Bisztynku, wolontariuszka w Stowarzyszeniu „Przestrzeń”. Chętnie udziela się w różnych akcjach charytatywnych, jest pomocna i serdeczna dla innych. Brała aktywny udział w realizacji projektu „Znaczenie pszczół w przyrodzie”, gdzie wraz z przyjaciółkami, w stroju pszczółek rozdawała kanapeczki z miodem dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Bisztynku. W ramach tego projektu, wraz z klasą, nasadzała roślinność w Bisztynku. Z ogromnym zaangażowaniem pomagała przy zbiórce pieniędzy na operację serduszka dwuletniej Nikoli. Chętnie udzielała się w Samorządzie Uczniowskim byłego już Gimnazjum Publicznego w Bisztynku, gdzie współorganizowała różnego rodzaju akcje zarobkowe na rzecz innych uczniów, czy też organizowała Mikołajki w szkole. Dzięki temu zaangażowaniu otrzymała nagrodę „Wolontariusza Gimnazjum”. Od 4 roku życia, swoją osobą, wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pomaga przy uroczystości Orszaku Trzech Króli. Jako harcerka wspiera akcje harcerskie, takie jak sprzątanie grobów „Akcja Znicz” czy też „Mamy Niepodległą!”.  

4.    Wiktoria Derbin- Nominowana i wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka w kategorii „Zaangażowani społecznie w roku 2017”.
Wiktoria to 16 letnia mieszkanka Bisztynka, której pasją jest machanie poi z ogniem w Teatrze Światła. Jako wolontariuszka udziela się w wielu akcjach charytatywnych. Jako harcerka była wolontariuszem podczas zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Brała udział w projekcie „Znaczenie pszczół w przyrodzie” realizowanym przez Stowarzyszenie „Przestrzeń” i jako pszczółka rozdawała kanapeczki dzieciom oraz upiększała w roślinność miasto Bisztynek. Jako Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego byłego już Gimnazjum w Bisztynku współorganizowała różnego rodzaju zbiórki na jego cele. Chętnie pomaga przy imprezach dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku, pomagała w organizacji Orszaku Trzech Króli. Pomagała przy zawodach strażackich, gdzie jest ochotniczką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

5.    Marcin Patrejko- Wyróżniony przez Burmistrza Bisztynka za całokształt pracy, nominowany przez Stowarzyszenie „Przestrzeń”.
Pan Marcin jest nauczycielem matematyki, fizyki oraz wychowania fizycznego, zaangażowanym w życie szkoły oraz społeczeństwa.
Doskonałe spisał się jako opiekun Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Publicznego w Bisztynku. Siła napędowa do działania wśród uczniów. Choć zaraża optymizmem, posiada tajemne moce, dzięki którym na jego lekcjach panuje cisza. I nie chodzi tu wcale o respekt, a szacunek. Uczniowie wiedzą, że mogą z Panem Marcinem pożartować, ale i zwrócić się z problemem. Dlatego też, z rąk uczniów gimnazjum, otrzymał nagrodę “Super Nauczyciela” .
Razem ze Stowarzyszeniem “Przestrzeń” w ramach wolontariatu, organizował dwie edycje charytatywnego turnieju piłki nożnej “Gramy dla życia” Włożył ogrom serca w pracę nad wydarzeniem, zwłaszcza w jego sportowy wymiar. Ponadto, wraz z zachęconymi przez siebie osobami, sędziował rozgrywki turnieju.
Od 5 lat zajmował się organizacją i sędziowaniem turniejów sołeckich w gminie Bisztynek, natomiast od 3 lat w budynku ówczesnego gimnazjum organizował i sędziował turnieje piłki halowej dzikich drużyn dla uczniów bisztyneckich szkół. Współorganizował turnieje tenisa stołowego, cieszące się popularnością wśród zawodników wielu kategorii wiekowych.
W roku szkolnym 2016/ 2017 mimo wielu obowiązków, oraz rozpoczęcia studiów podyplomowych, podjął się prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci. Uczęszczała na nie liczna grupa chłopców w wieku 6-10 lat, chcąca rozwijać swoją pasję do sportu. Możliwość uczęszczania na takie zajęcia wywoływała na ich twarzach nieustanny uśmiech.

6.    Tomasz Gruza- Wyróżniony przez Burmistrza Bisztynka w kategorii „Zaangażowani społecznie w roku 2017”, nominowany przez Sołtys Księżna.
Pan Tomasz jest młodym rolnikiem, bardzo dynamicznie rozwijającym działalność rolniczą. Od urodzenia jest mieszkańcem wsi Księżno, tradycje społecznikowskie są cechą jego rodziny. Mimo ogromu pracy zawsze jest gotów do działań na rzecz wsi. Jest członkiem Rady Sołeckiej, człowiekiem życzliwym i inspirującym, z dużym wyczuciem estetyki. Pan Tomasz działa społecznie od wielu lat, rok 2017 był czasem szczególnie intensywnych prac związanych z estetyzacją wsi- Pan Tomasz uczestniczył we wszystkich- od corocznego sprzątania śmieci, budowy altanki przy świetlicy, nasadzenia drzew i krzewów po porządkowanie terenu. Pomagał przy urządzaniu świetlicy wiejskiej. Od kilku lat jest autorem szkieletu wieńca dożynkowego.

7.    Anna Stefańska- Wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka za całokształt pracy, nominowana przez Sołtys Bisztynka.
Pani Ania przez 20 lat pracowała w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Publicznego w Bisztynku, gdzie przez 12 lat pełniła funkcję Sekretarza. Zawsze zaangażowana i oddana pracy z dziećmi. Sama jest mamą 8 córek! Pomimo licznych zajęć i obowiązków związanych z gospodarstwem rolnym prowadzonym wraz z mężem zawsze znajduje czas dla innych, a szczególnie potrzebujących. Wspierała bale charytatywne organizowane na rzecz ciężko chorych dzieci z terenu Gminy i Miasta Bisztynek. W 2015r. pełniła rolę Starościny Dożynek Gminnych. Chętnie angażuje się w organizację stoika Sołectwa Bisztynek podczas dożynek oraz wyplatanie wieńca dożynkowego. Choć filigranowa posturą, nie obce są jej zajęcia typowo męskie. Doskonale sprawdza się nawet w roli kombajnisty. Jest doskonałym przykładem, że nie ma rzeczy niemożliwych. Zawsze ciepła i uśmiechnięta, pełna życiowej energii i pomysłów. Życzliwa, sumienna i odpowiedzialna, ale przede wszystkim otwarta na potrzeby drugiego człowieka.

8.    Wioletta Piórkowska- Wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka w kategorii „Zaangażowani społecznie w roku 2017”, nominowany przez Sołtys Bisztynka.
Pani Wioletta już drugą kadencję pełni funkcję Przewodniczącej Rady Sołeckiej Sołectwa Bisztynek, wcześniej zaangażowana w pracę Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum Publicznym w Bisztynku. Chętnie wspiera i uczestniczy w akcjach charytatywnych. Od 11 lat nieprzerwanie uczestniczy w wyplataniu wieńca dożynkowego. Od roku pełni funkcję kronikarza sołectwa. Pani Wioletta wspólnie z córką wykonała napisy na przydrożnych kamieniach stanowiących oznakowanie dojazdu do posesji mieszkańców Kolonii. Co roku podczas Dożynek Gminnych można ją spotkać na stoisku sołectwa, gdzie częstuje przygotowanym przez siebie wyśmienitym bigosem i sernikiem. Śmiało można o niej rzec, że jest „prawą ręką Sołtysa”. Zawsze zaangażowana na rzecz sołectwa oraz potrzebujących. Osoba rzetelna i sumienna, otwarta i bezkonfliktowa.

9.    Mirosława Sobótka- Wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka w kategorii „Zaangażowani społecznie w roku 2017”, nominowana przez Sołtys Paluz.
Pani Mirosława zaangażowała się w poprawę wyglądu i estetyki sołectwa, pomagając w utrzymaniu zieleni oraz w organizację spotkań integracyjnych mieszkańców. Chętnie uczestniczyła w wyplataniu wieńca dożynkowego. Swoją postawą i zaangażowaniem zasługuje na wyróżnienie.

10.    Bożena Depta- Wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka za całokształt pracy, nominowana przez Prezesa OSP Paluzy.
Pani Bożena od wielu lat bezinteresownie wspiera działalność jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Paluzach. Angażuje się w utrzymanie zieleni wokół budynku remizy, prowadzi sprawy administracyjne jednostki oraz pomaga w organizacji spotkań strażaków ochotników.

11.    Radosław Wójcicki- Wyróżniony przez Burmistrza Bisztynka za całokształt pracy, nominowany przez Sołtys Sątop.
Pan Radosław jest niezwykle pracowity. Bezinteresownie podejmuje działania na rzecz poprawy estetyki wsi. Od wielu lat zajmuje się pielęgnacją i utrzymaniem boiska wiejskiego.

12.    Ryszard Chęciński- Wyróżniony przez Burmistrza Bisztynka w kategorii „Zaangażowani społecznie w roku 2017”, nominowany przez Sołtys Sątop.
Pan Ryszard chętnie angażuje się w pomoc osobom potrzebującym oraz w prace na rzecz sołectwa. Samodzielnie i z własnej inicjatywy przygotował i przeprowadził obchody 680-lecia założenia miejscowości Sątopy, w tym ufundował kubki upamiętniające to wydarzenie oraz zorganizował zbiórkę funduszy na tablicę pamiątkową. Swoją determinacją doprowadził do zebrania pełnej dokumentacji niezbędnej do budowy we wsi świetlicy. Zaangażował się w napisanie wniosku o pozyskanie środków z programu „Małe Granty Sołeckie”. Reaktywował w Sątopach Stowarzyszenie „RAZEM”. Zachęcił sporą liczbę mieszkańców do wstąpienia do Stowarzyszenia, a także do wpłacania dobrowolnych składek na cele statutowe stowarzyszenia.

Wolontariuszom z Gminy i Miasta Bisztynek dziękujemy za to, że jesteście i że działacie oraz życzymy Wam satysfakcji z podejmowanych działań i skutecznego zarażania pozytywną postawą innych osób.

 

wolontariusze 2017