Aktualności

Trwają prace związane z adaptacją Bramy Lidzbarskiej

We wnętrzu Bramy Lidzbarskiej trwają prace remontowo- budowlane w związku z realizacją projektu pn. „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej- adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w zakresie Części I. Wykonawcą jest firma Transfer Art.- System Rafał Grabowski z Olsztyna.

Zakres prac przewidzianych w umowie przewiduje m.in.: prace przygotowawcze, wykonanie przedłużenia sieci instalacji elektrycznej, wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej, instalacji wodno- kanalizacyjnej, przyłącza teletechnicznego, rozmieszczenie i zamontowanie nowych słupów instalacyjnych i punktów oświetleniowych, wykonanie prac rozbiórkowych w budynku bramy, wykonanie schodów prowadzących na II piętro bramy oraz na strych użytkowy, ocieplenie poddasza, wykonanie prac konserwatorskich oraz instalacji wewnątrz budynku, wymiana wyłazu na poddasze, wymiana podłóg na I piętrze i poddaszu, montaż stolarki, grzejników elektrycznych, wykonanie białego montażu oraz wykonanie mebli wbudowanych. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec września br. Wartość robót w ramach zawartej umowy wynosi 1 289 728,47zł.
Przypomnijmy, że na realizację ww. zadania Gmina Bisztynek otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w kwocie 1 485 462,42zł. Całkowita wartość Projektu oszacowana jest na 2 176 000 zł. i obejmuje, poza pracami wymienionymi we wskazanej umowie, zagospodarowanie otoczenia, na które składa się wykonanie nawierzchni ulic, chodników, placów i ścieżek, prac związanych z przywróceniem poziomu posadzki w przejeździe bramnym, mebli urbanistycznych oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów. Obecnie trwa procedura przetargowa, otwarcie ofert planowane jest na 9 marca br. Nadzór inwestorski nad realizacją całej inwestycji sprawuje F.U.H. Projektowanie, Nadzór, Doradztwo, Wykonawstwo Adam Nadolny, a nadzór autorski Biuro Architektoniczne LIMBA s.c. Anna i Janusz Husarscy, które jest autorem projektu.

 

brama IMG 0041 IMG 0049