Wydarzenia

Wilniukowe Kaziuki

Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach zaprasza w niedzielę 03.03.2019 o godz. 13.30 Sala OSiR- u w Jezioranach przy ulicy Konopnickiej 13 E na Wilniukowe Kaziuki – Festiwal z Kulturą Litewską . Festiwal ma na celu zachowanie od zapomnienia tradycji i obyczajów Wileńszczyzny, przybliżenie kultury litewskiej mieszkańcom Warmii.

Na festiwalu zaprezentują się zespoły pieśni i tańca ludowego „Wileńszczyana”, „Issa” oraz Kapela OJDANA w repertuarze na cymbałach wileńskich, wydarzeniu towarzyszy również Jarmark z rękodziełem , regionalnymi produktami i potrawami, wydawnictwami.

 

Wilniukowe Kaziuki plakat 2019