Wydarzenia

Konkurs plastyczny „Morąskie inspiracje”

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu serdecznie zaprasza do złożenia prac w konkursie plastycznym zatytułowanym „Morąskie inspiracje”. Jest to część zadania „Morąg inspiruje – wczoraj, dziś, jutro” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Temat prac powinien być rozumiany zarówno w aspekcie historycznym, aktualnego obrazu miasta jak i jego przyszłości. Prace w formie plastycznej mogą ukazywać m. in. historię miasta, najpiękniejsze zakątki urbanistyczne, przyrodnicze itp. W organizacji konkursu przyświecają nam następujące cele: wykształcenie poczucia tożsamości z rodzinnym miastem, rozbudzenie zainteresowania historią, kulturą i tradycją Morąga, rozwijanie zainteresowań artystycznych, promocja Morąga, pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników, popularyzacja działań plastycznych oraz możliwości wymiany doświadczeń artystycznych przez dzieci, młodzież i dorosłych, możliwość zaprezentowania oraz popularyzowania własnej twórczości. Technika prac dowolna. Komisja będzie kategoryzować prace do 5 grup wiekowych: I kategoria- 5 – 6 lat, II kategoria- 7 – 12 lat, III kategoria- 13 – 18 lat, IV kategoria- osoby powyżej 18 lat, V kategoria- szkoły specjalne. Prace konkursowe zaopatrzone w MERTYCZKĘ należy składać w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. Komisja konkursowa w dniu 04 października 2022 r. dokona wyboru prac. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 07 października 2022 r. o godz. 10:00 w Oddziale dla Dzieci MBP w Morągu.

Zachęcamy do udziału

 

konkurs plastyczny