Wydarzenia

II Działdowskie Biegi Niepodległości - zapisz się już teraz

II Działdowskie Biegi Niepodległości - zachęcamy do zapisywania się!
 
W sobotę, 12 listopada po raz drugi odbędą się Działdowskie Biegi Niepodległości. Elektronicznych  zgłoszeń należy dokonywać do 4 listopada. W biegu głównym obowiązuje limit uczestników - 250 osób. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Bieg główny składać się będzie z dwóch 2,5-kilometrowych pętli. Start - godz. 18.00. Wcześniej pobiegną uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści. Zachęcamy do zapisywania się. Poniżej znaleźć można regulamin II Działdowskich Biegów Niepodległości oraz pobrać druki oświadczenia o zdolności do udziału w biegu i oświadczenia rodziców. Najszybsi w poszczególnych biegach i kategoriach wiekowych otrzymają puchary, statuetki i nagrody rzeczowe.

Druki oświadczenia o zdolności do udziału w biegu i oświadczenia rodziców znajdą Państwo na stronie MOSiR Działdowo.

II Działdowskie Biegi Niepodległości
Regulamin
1. CEL BIEGU
- Uczczenie 98. rocznicy odzyskania przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI.
- Propagowanie zdrowego stylu życia i popularyzacja biegania jako formy sportu i rekreacji.
- Promocja miasta Działdowa.
2. ORGANIZATORZY
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie przy współudziale Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie i Urzędu Miasta Działdowa.
3. TERMIN I MIEJSCE BIEGU
- 12.11.2016r (sobota), START - bieg dla dzieci szkół podstawowych dziewczęta - godz. 17:00, chłopcy - godz. 17:05.
bieg dla młodzieży gimnazjalnej dziewczęta - godz. 17:10, chłopcy - godz. 17:20
bieg główny - godz. 18:00.
- Działdowo, start i meta biegu głównego i biegu gimnazjalistów na ulicy Wł. Jagiełły przy Gimnazjum nr 1. W biegu dla dzieci – start Pl. Mickiewicza, meta jak w biegu głównym.
- W dniu zawodów biuro czynne od godz. 16:00 do 17:30.
- Baza dla zawodników znajdować się będzie na obiektach Gimnazjum nr 1 przy ul. Jagiełły.
- Parking na Placu Piłsudskiego, wjazd od ul. Męczenników lub ul. Kościuszki.
4. TRASA BIEGU
- Bieg główny składa się z dwóch pętli 2,5 km i przebiegać będzie ulicami: Jagiełły, Hallera, Łąkowa, Katarzyny, Młyńska, Górna, Pl. Mickiewicza, Poprzeczna, Mazurska,Pl.1 Maja dookoła, Skłodowskiej , Pocztowa, Jagiełły, Hallera, Skłodowskiej-Curie, Boya Żeleńskiego
do Jagiełły.
- Bieg dla gimnazjalistów ulicami: Jagiełły, Plac Mickiewicz (pełne okrążenie) i ul. Jagiełły w przeciwnym kierunku do poprzedniego (bieg bez pomiaru czasu).
- Bieg dla dzieci start z Pl. Mickiewicza (obok apteki), ulicą Jagiełły do mety (bieg bez pomiaru czasu).
- Zawodnicy poruszają się prawą stroną drogi.
- Trasa oznakowana, zabezpieczona, zamknięta dla podłużnego ruchu kołowego.
Dozwolony będzie kołowy ruch poprzeczny w miejscach i momentach gdy nie będzie zawodników w danym miejscu
5. WARUNKI UCZESTNICTWA/ZGŁOSZENIA
- Biegi dla dzieci i gimnazjalistów – zgłoszenia na listach dokonują nauczyciele do dnia 4 listopada br. w biurze MOSiR-u w Działdowie. Indywidualnie można zgłaszać się w dniu zawodów na godzinę przed startem w biurze zawodów obowiązkowo z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (druk do pobrania na stronie http://bieglistopad16.chiptiming.pl/)
Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 4 listopada br. drogą elektroniczną, link do rejestracji: http://bieglistopad16.chiptiming.pl/
W biegu głównym obowiązuje limit uczestników - 250 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Opłata startowa nie będzie pobierana. Zgłoszenie udziału w biegu oznacza że, zgłaszający zapoznał się i akceptuje regulamin imprezy, złoży oświadczenie o zdolności do udziału w biegu w trakcie odbioru numeru startowego. Osoby, które nie ukończyły 18 lat obowiązkowo składają pozwolenie rodzica lub opiekuna prawnego.
- Zgłoszenia drogą elektroniczną, wzór oświadczenia i pozwolenia do pobrania na stronie: http://bieglistopad16.chiptiming.pl/
6. ŚWIADCZENIA
- Każdy uczestnik biegu głównego otrzyma numer startowy i czip (po biegu do zwrotu).
- Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiety startowe.
- Zabezpieczenie medyczne: karetka ratownictwa medycznego.
- Do dyspozycji zawodników zabezpieczamy przebieralnie, prysznice, umywalki, toalety i możliwość zostawienia rzeczy w depozycie na terenie Gimnazjum nr 1.
- Dla wszystkich uczestników na mecie posiłek.
7. KATEGORIE WIEKOWE
- W biegu głównym mają prawo startu zawodnicy urodzeni w 2000 r. i starsi.
Klasyfikacja prowadzona będzie w kategoriach:
Kobiety Open
Mężczyźni Open
Kobiety 16-39 lat
Mężczyźni 16-39 lat
Kobiety 40-49 lat
Mężczyźni 40-49 lat
Kobiety 50-59 lat
Mężczyźni 50-59 lat
Kobiety 60 lat i starsze
Mężczyźni 60-69 lat
Mężczyźni 70 lat i starsi
Kategoria Samorządowca – dotyczy samorządowców z terenu powiatu działdowskiego.
8. NAGRODY
W biegu głównym:
Kobiety Open, miejsca I – III puchar i nagroda rzeczowa
Mężczyźni Open, miejsca I – III puchar i nagroda rzeczowa
Kobiety, kategorie wiekowe, miejsca I – III statuetka i dyplom
Mężczyźni, kategorie wiekowe, miejsca I – III statuetka i dyplom
W biegach gimnazjalistów:
Dziewczęta miejsca I – III puchar i nagroda rzeczowa
Chłopcy miejsca I – III puchar i nagroda rzeczowa
W biegach szkół podstawowych:
Dziewczęta miejsca I – III puchar i nagroda rzeczowa
Chłopcy miejsca I – III puchar i nagroda rzeczowa
9. UWAGI KOŃCOWE
- Limit czasu w biegu głównym wynosi 45 minut.
- Organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Zawodnik jeśli nie posiada takiego ubezpieczenia w miejscu pracy czy nauki, może się ubezpieczyć we własnym zakresie.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników i za rzeczy zaginione.
- Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
- Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian regulaminu.
- W sprawach spornych i nieujętych regulaminem decydować będzie organizator.