Wydarzenia

Dwa konkursy w Oranżerii Kultury

Miejska Biblioteka Pedagogiczna - Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim zaprasza do udziału w 2 konkursach: plastycznym i literackim, które są inspirowane 550 rocznicą urodzin polskiego astronoma Mikołaja Kopernika - wybitnego mieszkańca Lidzbarka Warmińskiego.

9. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Słowem Malowane realizowana jest pod hasłem: A PLANETY SZALEJĄ… Organizatorzy zapraszają do zilustrowania utworów autorów polskich – tekst poetycki bądź fragmenty prozy, gdzie w tytule znajdują się następujące wyrazy: kosmos, niebo, planety, gwiazdy, wszechświat, noc, księżyc, kometa, słońce, gwiazdozbiór, np. E.Szelburg-Zarembina „Idzie niebo”, S. Grabowski, M. Nejman: „Noc kota Filemona”, A. Bahdaj „Księżycowy koncert”, H. Ch. Andersen: „Kometa” (Baśnie. T. 3), K. Tawa „Tańcz, Córko Księżyca”, L.J. Kern „Księżycowy pies”. Mogą to także być książki – fragmenty utworów, których treść dotyczy tematu konkursu, chociaż tytuł nie posiada wyżej wymienionych wyrazów, np. A. de Saint-Exupery „Mały Książę”, W. Chotomska „Dzieci Pana Astronoma”, K.I. Gałczyński „Zaczarowana dorożka”, J. Porazińska „Niebieska dziewczynka”.
Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich, uczniów liceów plastycznych oraz podopiecznych placówek specjalnych. Komisja konkursowa oceni prace w 6 kategoriach oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Prace można składać do 27.10.2023 r.
Z racji, iż rok 2023 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Mikołaja Kopernika proponujemy też konkurs literacki DROGA DO GWIAZD PROWADZI PRZEZ LIDZBARK WARMIŃSKI. Inspiracją do jego zorganizowania była również książka Katarzyny i Pawła Ziemnickich, Droga do gwiazd: opowieść o Mikołaju Koperniku, Łódź, Wydawnictwo “Literatura”, 2023 a Partnerem Konkursu jest właśnie to Wydawnictwo.
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (od klasy V) oraz szkół ponadpodstawowych - zadanie konkursowe polega na stworzeniu tekstu np. opowiadania opisującego okres pobytu Kopernika na zamku biskupów warmińskich i jego działalności w Lidzbarku Warmińskim. Wszak to właśnie tutaj młody Kopernik powziął pomysł uporządkowania Wszechświata, który później rozwinął i udowodnił w swej pracy „O obrotach…”.
Konkurs trwać będzie do 30.11.2023 r. a Autorzy trzech najlepszych prac w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnieni otrzymają nagrody, a ich prace zostaną zaprezentowane podczas Finału w formie wystawy oraz opublikowane na stronie internetowej/FB Oranżerii.
Wszystkim, którzy zdecydują się wziąć udział w naszych konkursach życzymy inwencji, pomysłów i oczywiście sukcesu.

Droga do gwiazd logo