Wydarzenia

Wystawa aparatów znów otwarta

Kolekcja Wiesława Borowskiego, licząca ponad 1400 aparatów fotograficznych, ponownie udostępniona jest zwiedzającym.

Pomieszczenie, w którym dotąd prezentowano eksponaty zostało powiększone. Wystawa wzbogaciła się o nowe podświetlone gabloty, które jeszcze bardziej eksponują wyjątkowość poszczególnych modeli.

Największą w Polsce kolekcję aparatów można oglądać w biskupieckim Domu Pracy Twórczej „Sorboma”, przy Pl. Wolności 6a., od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00. Wstęp bezpłatny.

Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. W ramach Osi 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich.