Idea i założenia

Ideą międzynarodowego ruchu Cittaslow jest propagowanie w mniejszych miejscowościach kultury dobrego, harmonijnego życia, stanowiącego alternatywę wobec wielkomiejskiego pośpiechu i postępującej globalizacji.

logo cittaslow

Cele ruchu zakładają również wykorzystywanie nowoczesnych technologii i nowatorskich sposobów organizacji miasta, tak aby spokojne tempo życia nie stało w sprzeczności z ciągłym i przemyślanym rozwojem. Miasta zrzeszone w sieci dążą do zrównoważonego rozwoju, czyli świadomej polityki miejskiej, zapewniającej odpowiednie relacje między wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko i poprawą jakości życia mieszkańców. Nie są stolicami regionów, lecz silnymi lokalnymi społecznościami. W globalnym świecie miasta Cittaslow chcą ukazywać to, co lokalne, tradycyjne, jednocześnie krzewiąc postawy ekologiczne i dbając o zabytkową tkankę miejską, utrzymując solidarność międzypokoleniową jednocześnie dotrzymując kroku nowoczesnym technologiom.