Jak przystąpić

Członkostwo w Stowarzyszeniu "Polskie Miasta Cittaslow" wymaga osobnej procedury, na którą składają się:

1. Spełnienie kryteriów wymaganych przy przystąpieniu do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow oraz 2-letni okres aktywnego członkostwa.
2. Złożenie pisemnej deklaracji do Zarządu Stowarzyszenia.
3. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta.
4. Dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 3-krotności aktualnie obowiązującej rocznej składki członkowskiej.

Przyjęcie do Stowarzyszenia wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Jacek Kostka - Burmistrz Górowa Iławeckiego – prezes
2. Maciej Radtke - Burmistrz Lubawy - wiceprezes
3. Jacek Wiśniowski - Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego – wiceprezes
4. Ireneusz Popiel - Burmistrz Ornety - skarbnik
5. Kamil Kozłowski - Burmistrz Biskupca
6. Józef Blank - Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego
7. Cezary Łachmański - Burmistrz Pasymia
8. Tomasz Luto - Burmistrz Gołdapi