Jak przystąpić

Aby osiągnąć status miasta Cittaslow, należy zaakceptować wytyczne Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow, które za główną wartość wskazują waloryzację samych miast, jak też okalającego je terytorium w każdej formie: kulturalnej, środowiskowej, społecznej i gospodarczej.

logo cittaslow

Obowiązkową procedurą, jaką miasto musi dopełnić przed uzyskaniem członkostwa w stowarzyszeniu jest przygotowanie samooceny, w skład której wchodzą szczegółowe kryteria pogrupowane w siedmiu obszarach. Na podstawie analizy tego dokumentu podejmowane są decyzje o członkostwie na szczeblu krajowym, a następnie międzynarodowym (certyfikacja). Miasta dokonują ponownej samooceny co 5 lat (recertyfikacja), na podstawie której ich członkostwo w ruchu jest odnawiane. Ponowna samoocena ma na celu wskazanie postępu rozwojowego w małych miastach, w odniesieniu do zadeklarowanych wcześniej działań i planów. Weryfikacji merytorycznej dokonuje specjalnie do tego celu powołana komisja, składająca się z burmistrzów miast członkowskich oraz przedstawicieli Krajowego Komitetu Naukowego.

Aby wpisać się w ruch Cittaslow należy ocenić własne zasoby na różnych płaszczyznach, takich jak: ochrona środowiska, jakość życia miejskiego, infrastruktura, przestrzeń publiczna, usługi, itd. z ukierunkowaniem działań na potrzeby mieszkańców. SLOW CITY to małe miasta i miasteczka położone z dala od wielkiego przemysłu, metropolii, a czasem i od przesytu nowoczesnością. W świecie nieustającej pogoni za wartościami materialnymi powinny stanowić oazy ciszy i harmonii, w których życie toczy się wolniej, ale przyjemniej.

Charakterystyka miasta Cittaslow:

Miasta Cittaslow to miejsca przyjazne mieszkańcom, w których główną wartością jest harmonijne tempo życia zgodne z rozwojem tkanki miejskiej i wachlarzem usług, wdrożeniem nowych technologii zorientowanych na poprawę jakości środowiska oraz dostępność do e-usług.

To małe, urokliwe enklawy, położone z dala od zgiełku dużych miast, gdzie spotkać można stare rzemiosło, wyroby oparte na regionalnych produktach, wysokiej jakości żywność regionalną oraz dobrej klasy bazę noclegową.

Wymagania ruchu Cittaslow:

1

O status Cittaslow mogą ubiegać się miasta, których liczba mieszkańców, co do zasady nie przekracza 50 tys., za wyjątkiem innych uzasadnionych decyzji organów Stowarzyszenia.

2

Członkostwo przyznawane jest miastom, których aplikacje, na wniosek sieci krajowych, zostaną zaakceptowane przez Międzynarodowe władze Stowarzyszenia. Warunkiem jest spełnienie przez miasto w procesie certyfikacji przynajmniej 50 % wszystkich wymagań (kryteriów samooceny) opisanych w siedmiu obszarach, przy czym należy spełnić przynajmniej jeden z parametrów w każdym obszarze.