O nas

Stowarzyszenie powstało w 2015 roku na bazie 11 miast założycielskich – dotychczasowych członków Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Powołanie do życia organizacji, posiadającej osobowość prawną, stworzyło małym miastom szansę na pozyskanie środków zewnętrznych na realizację celów ruchu Cittaslow, które mogę być wsparte środkami zewnętrznymi.
Po kilku latach funkcjonowania Stowarzyszenie jest obecnie znaczącym i sprawdzonym partnerem Województwa Warmińsko-Mazurskiego m.in. w zakresie realizacji Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji sieci miast Cittaslow w województwie warmińsko-mazurskim, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020. W kolejnym okresie finansowym UE na lata 2021-2027, powstała lub zrewitalizowana w wyniku programu infrastruktura, stanowi podstawę do realizacji kolejnych projektów społecznych.
W programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021- 2027 sieć miast Cittaslow, z punktu widzenia rozwoju regionu, jest jednym z obszarów strategicznej interwencji. Znalazło to wyraz w ujęciu przedsięwzięć wynikających z nowego dokumentu strategicznego Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” przygotowali nowy program rozwoju, w którym określono potrzeby inwestycyjne, mające istotny wpływ na rozwój całej sieci. Są one związane głównie z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza w małych miastach. Przewodnim hasłem fiszki programowej, zaakceptowanej jako projekt strategiczny województwa jest „Nie ma dobrego życia bez czystego powietrza”. Programem objętych zostanie 20 miast Cittaslow.
Aktualnie Stowarzyszenie zrzesza 24 członków.