Wydminy

Urząd Gminy Wydminy
pl. Rynek 1/1
11-510 Wydminy
tel. +48 87 421 00 19
www.wydminy.pl