O nas

Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow” powstało w dniu 18 marca 2015 r. na bazie 11 miast założycielskich – dotychczasowych członków Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Stowarzyszenie jest obecnie partnerem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji sieci miast Cittaslow w województwie warmińsko-mazurskim współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020. Powołanie do życia Stowarzyszenia, posiadającego osobowość prawną, stwarza szansę na pozyskanie środków zewnętrznych na realizację celów ruchu Cittaslow.

Zarząd Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow

Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Chcesz przystąpić do Stowarzyszenia?

Dowiedz się więcej