Konkurs ,,Dobre Miasto w Sieci Miast Cittaslow”

12 mar 2024

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest stworzenie 3-minutowego filmu przedstawiającego walory Dobrego Miasta jako miasta należącego do sieci miast Cittaslow, ze szczególnym uwzględnieniem jego atrakcji przyrodniczych, jakości życia, aktywności społecznej i gościnności wobec turystów.

Prace konkursowe mogą być składane osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście (pokój nr 12) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: Konkurs „Dobre Miasto w Sieci Miast Cittaslow”. Termin składania prac konkursowych upływa dnia 30 kwietnia 2024 r. o godz. 15:30 (liczy się data wpływu do urzędu).

 

Wybrany przez Komisje konkursową zwycięski film zostanie zgłoszony do Międzynarodowego konkursu wideo ,,CITTASLOW STORYTELLING” oraz zaprezentowany podczas Międzynarodowego Zgromadzenia Cittaslow jak również umieszczony na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia Cittaslow. Ponadto zgłaszający zostanie nagrodzony rocznym karnetem wstępu na Basen ,,Na Fali” w Dobrym Mieście dla całej rodziny.

Informacje dotyczące zasad konkursu (regulamin, karta zgłoszeniowa i oświadczenie)  oraz wymogów technicznych filmu znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.