Konsultacje Programu rozwoju miast Cittaslow

28 cze 2024

Zakończony został kolejny etap prac nad projektem dokumentu „Miasta dobrego życia 2030. Program rozwoju miast sieci Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego”. Został on zaktualizowany w oparciu o aktualne strategie rozwoju poszczególnych miast członkowskich, dostosowany do zapisów krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych odnoszących się bezpośrednio do funduszy Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 oraz do obowiązujących aktów prawnych w wytycznych dotyczących wdrażania wspomnianych funduszy. Wykorzystano w nim informacje i opinie pozyskane w trakcie konsultacji prowadzonych w poprzednich etapach przygotowań w tym w trakcie konsultacji z 2021r.

Jest to dokument, który ma pomóc w sprawnej realizacji założeń rozwojowych gmin – członków Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” i dlatego ważnym jest aby uzyskał on pozytywną aprobatę naszych lokalnych społeczności. Dlatego też prosimy w imieniu Stowarzyszenia o ewentualne uwagi do zapisów programu w fazie konsultacji społecznych, które będą ostateczne, najpóźniej do 02.08.2024 r. Formularz konsultacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail cebulska.bozena@gmail.com lub stowarzyszenie.cittaslow@gmail.com lub pocztą na adres Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”, ul. Piłsudskiego 32/11, 10-578 Olsztyn.

Konsultacje Programu rozwoju miast Cittaslow trwają do 02. sierpnia 2024r. włącznie. Zachęcamy Państwa do udziału.

Poniżej dokumenty:

Miasta dobrego życia 2030 – Program rozwoju miast sieci Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego.

Formularz konsultacyjny.

Prognoza oddziaływania na środowisko.