Kalety

Urząd Miejski w Kaletach
ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
tel. +48 34 352 76 30
www.kalety.pl