Kisielice

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
tel. +48 55 278 55 00
www.kisielice.warmia.mazury.pl