Obchody 15-lecia polskiej sieci miast Cittaslow (2007-2022)

09 mar 2023

Polską sieć miast Cittaslow powołano do życia w kwietniu 2007 roku. W ciągu ostatnich 15 lat, rozrosła się prawie 10-krotnie. Obecnie liczy 36 członków zwyczajnych, 2 członków wspierających oraz 1 Przyjaciela Cittaslow.

Miejscowości z Warmii i Mazur od początku pełniły wiodącą rolę w popularyzacji idei Cittaslow. Największy rozkwit sieci obserwowany jest w ostatnich latach (2015-2020). A to za sprawą dynamicznego rozwoju idei miast „dobrej jakości życia”, na fali popularyzacji życia w duchu „slow”. Ideą ruchu jest szerzenie tzw. kultury dobrego życia oraz gościnności, stanowiącej alternatywę wobec wielkomiejskiego pośpiechu. Co nie oznacza zastoju i marazmu, ale zrównoważony rozwój w zgodzie z naturą i historyczną tkanką miejską, pielęgnowanie regionalnej kuchni i wytwórczości, rozwijanie kontaktów między miejscowymi producentami, ale również zabieganie o zdobycze nowoczesności wpisujące się cele ruchu tj. rozwój sieci internetowych, powstawanie tras rowerowych, likwidowanie barier architektonicznych czy używania w miastach materiałów budowlanych przyjaznych środowisku. Samorząd województwa od samego początku tj. od roku 2007 jest członkiem wspierającym sieci Cittaslow.

Rok bieżący, ze względu na obchodzony Jubileusz, jest wyjątkowy z kilku względów. Po pierwsze zrealizowany został Jubileuszowy kalendarz wydarzeń, który obfitował w wydarzenia kulturalne, sportowe, edukacyjno-naukowe oraz promocyjne. Zainaugurowany został pod koniec marca uroczystą Gala Jubileuszową, podczas której wręczono wyróżnienia osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się do powstania i rozwoju krajowej sieci Cittaslow. Statuetki z rąk Marszałka Województwa odebrali m.in. byli koordynatorzy sieci (Artur Wajs i Artur Wrochna), były marszałek województwa Jacek Protas oraz wicemarszałek Jarosław Słoma. Pośmiertnie uhonorowano również wieloletniego propagatora idei Cittaslow, pana Stanisława Harajdę.
Kolejnymi wydarzeniami Jubileuszowymi były: Półmaraton Ślimaka pomiędzy Górowem Iławeckim a Lidzbarkiem Warmińskim, Festiwal Miast Cittaslow w Prudniku (woj. opolskie), inauguracja Południowego odcinka Łynostrady, Finał Festiwalu Rowerowego w Pasymiu, Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych w Rzgowie (woj. łódzkie) oraz Folk Film Festiwal w Sianowie (woj. zachodniopomorskie). Wszystkie z nich cieszyły się zainteresowaniem ze strony miasteczek Cittaslow. Decyzją włodarzy miast niektóre działania będą kontynuowane w kolejnych latach.
Problem kierunków rozwoju małych miasteczek był jednym z tematów przewodnich seminarium naukowego „Krajobrazy małych miast – współczesne kierunki badań”, które zostało przygotowane we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz członkami Krajowego Komitetu Naukowego. Wsparcie środowiska naukowego, w realizacji procesów urbanizacyjnych zachodzących w miastach, stanowi wartość dodaną, szczególnie w trakcie społecznej rewitalizacji miasteczek Cittaslow. Wydarzeniem wieńczącym kalendarz wydarzeń Jubileuszowych był wernisaż wystawy pn. „Efekty społeczne Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji”, który odbył się 11 października br. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
Rok 2022 to czas ważny dla miast Cittaslow również z innych względów. Podczas Światowego Zgromadzenia Ogólnego we włoskim Orvieto, Krajowy Koordynator Jacek Kostka został powołany na stanowisko I Zastępcy Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. To w znaczący sposób świadczy o aktualnej, silnej pozycji polskiej sieci krajowej w strukturach Stowarzyszenia. Natomiast miasta Cittaslow z Warmii i Mazur, szczególnie te zrzeszone w Stowarzyszeniu „Polskie Miasta Cittaslow”, opracowały dokument strategiczny, którego założenia dotyczą poprawy jakości powietrza w miastach. Fiszka projektowa pod nazwą „Nie ma dobrego życia bez czystego powietrza” została uznana za jeden z obszarów strategicznej interwencji programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.