W Reszlu obradował międzynarodowy zarząd sieci Cittaslow.

18 kwi 2023

Wiosenne posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Koordynującego światowej sieci miast Cittaslow odbyło się w ubiegłą sobotę w Reszlu. Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo ponieważ Reszel jest pierwszym miastem Cittaslow w Polsce. Historia zatoczyła koło albowiem to na reszelskim zamku w listopadzie 2005 r. nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania do życia Polskiej Sieci Miast Cittaslow. Inicjatywa, która początkowo skupiała wokół siebie 4 miasta założycielskie (Reszel, Bisztynek, Biskupiec oraz Lidzbark Warmiński), w ciągu ostatnich lat rozrosła się do prężnie działającego w regionie i kraju partnerstwa.

Uczestnicy sobotniego posiedzenia dyskutowali o planowanych do realizacji projektach sieciowych (Cittaslow Mobility, Cittaslow Metropolis Cittaslow Area), roli stowarzyszenia w życiu codziennym lokalnych społeczności oraz działaniach pro-ekologicznych, związanych z kryzysem klimatycznym na świecie. W głosowaniu jawnym wybrano nowego wiceprezydenta Cittaslow – został nim Jos Hessels – burmistrz miasta Echt-Susteren (Niderlandy). Członka wspierającego reprezentowała pani Jolanta Piotrowska. Sprawozdanie z działań dotyczących promocji Szlaku Kopernikowskiego oraz postaci Wielkiego Astronoma przedstawił Jacek Kostka – Krajowy Koordynator Polskiej Sieci Miast Cittaslow. Obrady transmitowane były na żywo do Internetu, celem umożliwienia pozostałym członkom zarządu aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.
Oprócz polskiej i włoskiej delegacji w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele sieci tureckiej z Antalyi, Seferihisaru oraz Finike. Wiceburmistrz tego ostatniego miasteczka odebrała z rąk Prezydenta Cittaslow certyfikat potwierdzający ich przystąpienie do międzynarodowej rodziny miast dobrej jakości życia. Nowym członkiem sieci zostało również niemieckie miasto Selfkant.
Tym samym sieć międzynarodowa liczy 290 miast z 33 państw całego świata.
Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem kolejne posiedzenie zarządu odbędzie się w październiku br. w mieście Seferihisar (Turcja).