News

Konsultacje - Miasta dobrego życia 2030. Program rozwoju miast

Dobiegły końca prace nad projektem dokumentu "Miasta dobrego życia 2030. Program rozwoju miast sieci Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego". Został on dostosowany do zapisów krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych odnoszących się bezpośrednio do funduszy Unii Europejskiej na lata 2021 - 2027 oraz do obowiązujących i projektowanych aktów prawnych dotyczących wdrażania wspomnianych funduszy. Wykorzystano w nim informacje i opinie pozyskane w trakcie konsultacji prowadzonych we wstępnej fazie przygotowań.

Jest to dokument, który pomóc w sprawnej realizacji założeń rozwojowych gmin - członków Stowarzyszenia i dlatego ważnym jest aby uzyskał on pozytywną aprobatę naszych lokalnych społeczności. Dlatego też prosimy w imieniu Stowarzyszenia o ewentualne uwagi do zapisów programu w fazie ostatecznych konsultacji społecznych, najpóźniej do 15.12.2021 r. Tabelę z uwagami prosimy przesyłać na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pocztą na adres Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”, ul. Piłsudskiego 32/11, 10-578 Olsztyn do dnia 15 grudnia 2021 r.

Poniżej  dokumenty:

Miasta dobrego życia 2030 - Program rozwoju miast sieci Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego.

Formularz konsultacyjny.