News

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow

Okazją do ponownego spotkania członków Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” było Walne Zgromadzenie Członków, które odbyło się w dniu 28 września (poniedziałek) w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Stowarzyszenie, powstałe na bazie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, funkcjonuje od marca br. Obecnie przygotowuje się do wdrożenia i realizacji Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji.

Temat ten był jednym z głównych punktów obrad i poświęcono mu większą część spotkania. Według przyjętego przez członków Stowarzyszenia harmonogramu, w połowie października br. istnieje realna możliwość podpisania z Zarządem Województwa porozumienia na realizację Programu, który w trybie pozakonkursowym został wpisany do RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020. 

Członkowie dokonali również uzupełnienia składu Zarządu. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrani zostali: pan Lech Jan Nitkowski – Burmistrz Barczewa oraz pan Marek Janiszewski – Burmistrz Reszla. 
Tym samym pełen 7-osoby skład Zarządu Stowarzyszenia przedstawia się następująco:
- Jacek Kostka (Górowo Iławeckie) – Prezes
- Jacek Wiśniowski (Lidzbark Warmiński) – Skarbnik
- Kamil Kozłowski (Biskupiec)   
- Maciej Radtke (Lubawa)
- Józef Blank (Nowe Miasto Lubawskie)
- Lech Jan Nitkowski (Barczewo)
- Marek Janiszewski (Reszel).