News

Kolejne miasto chce dołączyć do Cittaslow

Rajcy miejscy w Jezioranach podjęli decyzję o przystąpieniu miasta do międzynarodowego stowarzyszenia Cittaslow. To otwiera miejscowości drogę do uzyskania zgody Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz rozpoczęcia procedury samooceny miasta pod względem celów stawianych przez ruch "miast dobrej jakości życia".

W roku 2015 do sieci przystąpiło 5 miejscowości. Kolejne dwa - Nowy Staw (woj.pomorskie) oraz Jeziorany (warmińsko-mazurskie) mają szansę dołączyć do stowarzyszenia w 2016 roku. Cittaslow zakłada zrównoważony rozwój miasteczek będący alternatywą dla wielkomiejskiego pośpiechu i tempa życia. Miasta uczestniczące w ruchu zobowiązują się do dbałości o środowisko, tworzenie oferty rekreacyjnej i kulturalnej, dbałości o zabytki i politykę miejską oraz lokalna wytwórczość i żywność wysokiej jakości. Cittaslow oznacza także pielęgnowanie kultury gościnności i dostosowanie działalności instytucji publicznych do oczekiwań mieszkańców. Te atuty skłaniają miasta do przystąpienia do ruchu Cittaslow. Od 2014 r. działa także Stowarzyszenie "Polskie Miasta Cittaslow", które zajmie się głównie koordynowaniem Ponadlokalnego programu Rewitalizacji Sieci Miast. Będzie też podmiotem angażującym się w zdobywanie funduszy zewnętrznych służących realizacji założeń ruchu.

Uchwała została podjęta 30 grudnia 2015 roku.