Aktualności

Otwarcie Bulwaru w Lidzbarku Warmińskim

Pierwsza inwestycja oddana w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast Cittaslow
W sercu Manhattanu odpoczywa wielu Amerykanów. To miejsce jest jednym z najbardziej ikonicznych parków na świecie, każdy zna Central Park. Otwarty dla mieszkańców w 1857 roku łączy i integruje kolejne pokolenia. Taki sam cel postawiły sobie władze Lidzbarka Warmińskiego.

Mogły go zrealizować dzięki Ponadlokalnemu Programowi Rewitalizacji Miast Cittaslow podpisanemu 30 października 2015 roku przez Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow i Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Budżet programu przekracza 51 milionów euro, w tym 44,7 miliona euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 6,4 miliona euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Programu jest skoordynowana i kompleksowa rewitalizacja miast wchodzących w skład sieci tak, aby zachowując swój unikalnych charakter i walory, mogły jednocześnie oferować mieszkańcom lepsze warunki życia. Planowane na najbliższe lata działania doprowadzą m.in. do: przywrócenia funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych zdegradowanych obszarów miejskich, adaptacji istniejącej zabudowy i odnowy zabytków, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych.
W Lidzbarku Warmińskim w ramach projektu powstał Bulwar łączący dwa mosty nad rzeką Łyną (pełny tytuł projektu brzmi „Zagospodarowanie brzegów Łyny do mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika”). Oprócz samego Bulwaru zadbano także o wzmocnienie brzegów rzeki i zachowanie bioróżnorodności, co w obecnych czasach jest jednym z ważniejszych aspektów. Wcześniej wspomniany Central Park nadal łączy nowojorczyków, takie zadania spełniać będzie nowy Bulwar na Łyną. Wcześniej zapominanie i niewykorzystane mejsce, teraz odnowione nabrało charakteru wypoczynkowego i łączącego pokolenia. Nieodzownie pomagają w tym rozmieszczone na całym obszarze ścieżki piesze i rowerowe, plac zabaw, fontanna, siłownia zewnętrzna. Jest estetycznie a zarazem pięknie. Wiele nasadzeń, krzewów i drzewek oraz specjalnie zorganizowana przestrzeń zielona. Tablice informacyjne oraz trzy figury postaci związanych z Lidzbarkiem (biskupa Ignacego Krasickiego, Mikołaja Kopernika i Napoleona Bonaparte) zachęcają do samodzielnego odkrywania historii miasta. Ważnym elementem projektu jest scena wraz z widownią umożliwiająca organizację małych koncertów wpisujących się w ideę integracji społecznej.
Cały projekt został wykonany przez firmę „Technomel” wraz z podwykonawcami robót specjalistycznych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, z którego finansowany jest Ponadlokalny Program Rewitalizacji Miast Cittaslow, wyniosło 4 942 096 zł, a całkowita wartość robót wynosi 5 958 700 zł. Oficjalne zakończenie pierwszego projektu w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast Cittaslow i otwarcie Bulwaru odbędzie się 12 grudnia 2017 roku o godzinie 15:00 przy placu zabaw. Serdecznie zapraszamy.

 

bulwar lidzbark 2