Aktualności

W Portugalii o idei Cittaslow

Doroczne Zgromadzenie ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow odbyło się w dniach 24-25 czerwca br. w Vizeli (Portugalia) z udziałem delegacji z Włoch, Polski, Francji, Holandii, Norwegii, Belgii, Węgier, Anglii, Niemiec ale też Kolumbii, Chin, Tajwanu, Korei Południowej, Turcji, Australii oraz Cypru. Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow reprezentowana była przez 13 samorządów. Delegacji przewodniczył Marszałek Województwa, pan Gustaw Marek Brzezin.

Aktualnie w skład polskiej sieci miasteczek Cittaslow wchodzi 25 miast, podczas Zgromadzenia Ogólnego w Portugalii do sieci międzynarodowej przyjęto Sępopol i Jeziorany.  Kolejne dwa miasta oczekują na przystąpienie tj. Nowy Staw z woj. pomorskiego oraz Głubczyce z woj. opolskiego. Jesteśmy drugą, po sieci włoskiej liczącej 80 miast, siłą w Stowarzyszeniu, które zrzesza obecnie ok. 220 miast z 30 krajów świata.

Zgromadzenie poprzedzone zostało Kongresem „Cittaslow: edukacja, zrównoważony rozwój, turystyka”, podczas którego Vizela przedstawiła autorski projekt przygotowany z myślą o edukacji wczesnoszkolnej „Cittaslow Kids”. Zyskał on aprobatę Ministerstwa Edukacji i został na stałe wprowadzony do szkół miasteczek Cittaslow jako osobny przedmiot.

Podczas kongresu swoje wystąpienie zaprezentował Jacek Kostka - Prezes Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”, który przedstawił dotychczasowe działania stowarzyszenia oparte w głównej mierze na realizacji Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji oraz aplikowaniu o środki zewnętrzne m.in. z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W dorocznym konkursie Ciocciola Orange (tłum. „pomarańczowy ślimak”) na „najlepsze praktyki w miastach Cittaslow” dwa polskie miasta (z 4 złożonych aplikacji) otrzymały najwyższe uznanie za realizowane przez siebie działania:
1.    Działdowo – Nagrodę specjalną za Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego. Jury obradujące w Rzymie (w składzie: Przewodniczący jury – prof. Giuseppe Roma - przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Naukowego Cittaslow, Pan Stefano Pisani – Prezydent Cittaslow International, pan Arnoud Rodenburg – Wiceprzewodniczący, pan Pier Giorgio Oliveti – Dyrektor Generalny) podjęło swoją decyzję w oparciu o następujące argumenty:  “za innowacyjne i unikalne połączenie najnowszej technologii z lokalną i regionalną historią oraz dziedzictwem kulturowym”
2.    Prudnik – Nagrodę główną za projekt „Prudnik – miasto tkaczy, historia wątkiem pisana” z następującym uzasadnieniem: „za podtrzymanie i propagowanie wielowiekowej prudnickiej tradycji przemysłu tekstylnego poprzez organizowanie zajęć praktycznych o charakterze warsztatowym, z zakresu szeroko rozumianego włókiennictwa, skierowanych do całej lokalnej społeczności – co stanowiło przykład dobrej praktyki dla wszystkich. Ponadto istotą projektu było wskazanie wielowiekowej tradycji i wspólnego dziedzictwa kulturowego z zaznaczeniem korzeni tego ginącego rzemiosła. Projekt dodatkowo skierowany był do dzieci i młodych ludzi i miał na celu ukazanie im technik wykorzystywanych w tworzeniu lokalnych tkanin artystycznych.”

Kolejne Zgromadzenie odbędzie się w maju przyszłego roku w Goolvie (Australia).

 

vizela2 vizela3  vizela4
vizela5 vizela6 vizela7
vizela8 vizela9  vizela10