Aktualności

W Brukseli o roli rewitalizacji w rozwoju miasteczek

Społeczna rewitalizacja małych miast w kontekście ich rozwoju gospodarczego była dziś tematem seminarium w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Współorganizatorami debaty byli poseł do parlamentu europejskiego z ramienia EPP Krzysztof Hetman. polska i światowa sieć Cittaslow oraz samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Dyskusję otworzył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. Szanse i wyzwania rozwojowe stojące przed małymi miastami przedstawił europoseł Krzysztof Hetman. W dalszej części spotkania o Europie bliższej obywateli i założeniach programów unijnych mówił Wolfgang Munch, wiceszef wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej Polityki Miejskiej i Regionalnej.
Goście spotkania poznali także założenia idei „miast dobrej jakości życia” zrzeszonych w międzynarodowej sieci miast Cittaslow, o której opowiedział Stefano Pisani, prezydent organizacji. Warmińsko-mazurskie miejscowości Cittaslow są liderami w rewitalizacji miast. Wspiera je w tym Unia Europejska, która współfinansuje „Ponadlokalny Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow”. O założeniach programu i zrealizowanych projektach mówił Jacek Kostka, koordynator polskiej sieci Cittaslow. Debatę podsumował europoseł Krzysztof Hetman. W spotkaniu brał udział również europoseł Jan Olbrycht.
W seminarium uczestniczyli burmistrzowie polskich miast Cittaslow, a także starostowie powiatów, na terenie których leżą miasteczka zrzeszone w sieci.

 

bruksela1

 

 

bruksela2

 

 

bruksela3

 

 

bruksela4

 

 

bruksela6