Aktualności

Miejsce Cittaslow w strategii turystyki

Jak budować produkt wizerunkowy Cittaslow? Na jakich kluczowych kierunkach oprzeć działania promujące turystykę w miasteczkach? Były to wiodące tematy spotkania pełnomocników miast Cittaslow.

Spotkanie otworzyła wicemarszałek województwa Wioletta Śląska-Zyśk, która rozpoczęła dyskusje o kierunkach budowania oferty turystycznej miasteczek Cittaslow. W zaktualizowanej strategii rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego sieć miast Cittaslow wskazana jest jako potencjalny produkt wizerunkowy regionu, oparty m.in. na takich trendach w turystyce jak synergia kultury i turystyki, czy kreatywności w turystyce.

Temat tworzenia sieciowego produktu turystyki miejskiej rozwinęły dyrektor Departamentu Turystyki Dorota Zalewska-Bomba i wicedyrektor Anna Jaroszuk. Wskazano rekomendacje dla miasteczek Cittaslow oraz cele w zakresie promocji turystycznej, które powinien postawić przed sobą ruch „miasteczek dobrej jakości życia”.

W drugiej części spotkania odbyły się robocze warsztaty. Rozmawiano o działaniach promocyjnych i wizerunkowych sieci oraz możliwościach zdobywania funduszy na realizację nowych zadań miasteczek Cittaslow.

 

spotk pełno 02  spotk pełno 03