Wydarzenia

Otwarcie Wieży Bramnej Zamku Biskupiego w Braniewie

Już w weekend 19-20 września 2020r. - oficjalne otwarcie odremontowanej Wieży Bramnej Zamku Biskupiego w Braniewie.

W dniu 20 października 2017 roku w Urzędzie Miasta Braniewa podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn.: "Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie“ w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020, poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Prace rewitalizacyjne polegały na rekonstrukcji, przebudowie oraz nadbudowie zabytkowej wieży bramnej Zamku Biskupiego. Rewitalizacją objęte zostały także mury oporowe fosy miejskiej przy ulicy Kromera o łącznej długości 55,30 m. Budynek wieży został zaadoptowany na funkcję punktu informacji turystycznej i tarasu widokowego – jako obiekt pełniący funkcję turystyczną i muzealną. Łączna wartość projektu: 3 559 481,86 zł, z czego dofinasowanie to 3 025 559,58zł. Wartość remontu wieży bramnej to 2 683 965 zł ( koszt robót budowlanych, konserwatorskich i nadzoru inwestorskiego).

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z atrakcji jakie zaplanowaliśmy zarówno w sobotę jak i w niedzielę. Szczegłówe informacje znajdą Państwo na plakcie poniżej.

 

otwrcie bramy w braniewie